Română Engleză

Anunt Proiect HCL 25/23.05.2018

Mai 24, 2018

Paul Poteca

Secretar Primarie

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primarul Comunei Ilia propune spre dezbatere publică textul complet al PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind modificarea taxei speciale de salubrizare pentru toți utilizatorii serviciului, persoane fizice și juridice, în Comuna Ilia însoțit de nota de fundamentare a inițiatorului proiectului de hotărâre – Primarul Comunei Ilia și referatul de specialitate al Biroului Financiar, Contabil, Taxe, Impozite și Achiziții Publice și Regulamentul de Instituire și Administrare a Taxei Speciale de Salubrizare în Comuna Ilia.


   Proiectul de Hotărâre și Regulamentul a fost afișat la sediul propriu al Primăriei Comunei Ilia din Strada Libertății, nr.56.


    Persoanele interesate, asociațiile de afaceri, alte asociații legal constituite pot trimite în scris propuneri, sugestii, sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul de act normativ, la sediul Primăriei Comunei Ilia – Secretariat la adresa de email primaria.ilia@yahoo.com până la data de 24.06.2018. 


PRIMARUL COMUNEI ILIA,


OMOTĂ GABRIEL MARIUS,