Română Engleză
Anunt Proiect HCL 25/23.05.2018

Mai 24, 2018

Paul Poteca

Secretar Primarie

În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Primarul Comunei Ilia propune spre ...