PRIMĂRIA COMUNEI ILIA

CUVÂNTUL PRIMARULUI

cuvântul primarului

Cu stimă,
Primarul comunei Ilia
Gabriel-Marius OMOTĂ

Consiliul Local

AL COMUNEI ILIA, JUDEȚUL HUNEDOARA

Consiliul Local Ilia este format din 13 membri, care sunt aleși prin vot universal, egal și liber pentru un mandat de 4 ani.

Rolul Consiliului Local este de a administra domeniul public și domeniul privat al Comunei Ilia de a aviza sau aproba studii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială, de organizare și amenajare a teritoriului, documentații de amenajare a teritoriului și urbanism, precum și de a stabili bugetul local, taxele și impozitele locale.

De asemenea, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități publice, locale sau centrale.

DATE CU CARACTER PERSONAL

Vă informăm că este în vigoare Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (prescurtat GDPR). Acest regulament vă privește și pe dumneavoastră, deoarece aduce modificări majore privind protecția datelor cu caracter personal, atât pentru clienți cât și pentru operatori, și totodată vă oferă mai multe drepturi în acest domeniu.

DATE DE
Contact

PROGRAM

luni-vineri: 08:00 - 16:00
sâmbătă-duminică: ÎNCHIS

ADRESĂ

strada Libertății, nr. 56
satul Ilia,
județul Hunedoara
cod poștal: 337270

TELEFON

telefon: 0254 282 716

ADRESĂ DE E-MAIL

contact@primariailia.ro

FORMULAR DE CONTACT